Cây Trường Sinh sản phẩm demo website demo

456,789  123,456 

Cây Trường Sinh là loại cây để bàn lý tưởng do có tán lá nhỏ, lá hình tròn và có màu xanh cực hấp dẫn. Hơn nữa, Trường Sinh thuộc nhánh thực vật thường xanh, có hoa, dễ chăm sóc và đặc biệt là có tuổi đời khá cao.